Previous Video
Student Testimonial - Architectural Technician Program
Student Testimonial - Architectural Technician Program

Jesse - Algonquin College student, Architectural Technician Program recommends program to GAS students.

Next Video
Student Testimonial - Advertising Program
Student Testimonial - Advertising Program